fingerprint, unlock, network

Privacy

(algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming)

 

Versie 2 en datum 6 aug 2019

Build-my-site  respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:
NAAM:  Build-my-site  
ADRES:  Tweeboomkes 10, 2440 Geel.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Build-my-site  verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Build-my-site. Build-my-site  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.
Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen via het contact formulier of tijdens het gesprek eerste kennismaking.
Daarnaast vragen we gegevens op bij anderen die er al over beschikken en welke noodzakelijk zijn om service te garanderen.

We verwerken uw persoonsgegevens om diensten te verlenen die u bij ons aanvraagt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

  1. –      aanvraag hosting bij provider (online plaatsen, beheer van site en registratie domeinnaam)
  2. –      opmaak webpagina
  3. –      updaten van noodzakelijke software om de werking te waarborgen

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt één jaar. Hierna worden de gegevens verwijderd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze diensten te faciliteren.


Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

Neen.

Uw rechten?

Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen. Als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn, zullen die verwijderd worden. 

Bij einde van de samenwerking worden alle gegevens op CD gebrand en nog één jaar bijgehouden zoals hierboven vermeld.